Miền tây có 12 tỉnh thành, và 1 thành phố trung ương, dưới đây là liệt kê diện tích, dân số, cho từng tỉnh và thành phố, với mỗi tỉnh thành có các vị trí địa lý, thông tin văn hóa, đặc sản từng tỉnh.


Dưới đây là chi tiết thông tin các tỉnh miền tây

An Giang

các tỉnh miền tây - An giang
Diện tích: 3.537 km²
Dân số : 2.217.488 người
Trung tâm tỉnh: Thành phố Long Xuyên

Bạc Liêu

các tỉnh miền tây - bạc liêu
Diện tích: 2.520 km²
Dân số : 856.250 người
Trung tâm tỉnh: Thành phố Bạc Liêu

Bến Tre

các tỉnh miền tây - Bến Tre
Diện tích: 2.315 km²
Dân số : 1.354.589 người
Trung tâm tỉnh: Thành phố Bến Tre

Cà Mau

các tỉnh miền tây - Cà Mau
Diện tích: 5.211 km²
Dân số : 1.118.830 người
Trung tâm tỉnh: Thành phố Cà Mau

Cần Thơ

các tỉnh miền tây - Cần Thơ
Diện tích: 1.390 km²
Dân số: 1.187.089 người
Trung tâm đồng bằng sông Cửu Long

Đồng Tháp

các tỉnh miền tây - Đồng Tháp
Diện tích: 3.246 km²
Dân số : 1.665.420 người
Trung tâm tỉnh: Thành phố Cao Lãnh

Hậu Giang

các tỉnh miền tây - Hậu Giang
Diện tích: 1.608 km²
Dân số : 756.625 người
Trung tâm tỉnh: Thành phố Vị Thanh

Kiên Giang

các tỉnh miền tây - Kiên Giang
Diện tích: 6.299 km²
Dân số : 1.683.149 người
Trung tâm tỉnh: Thành phố Rạch Gía

Long An

các tỉnh miền tây - Kiên Giang
Diện tích: 4.492 km²
Dân số : 1.436.914 người
Trung tâm tỉnh: Thành phố Tân An

Sóc Trăng

các tỉnh miền tây - Sóc Trăng
Diện tích: 3.300 km²
Dân số : 1.289.441 người
Trung tâm tỉnh: Thành phố Sóc Trăng

Tiền Giang

các tỉnh miền tây - Tiền Giang
Diện tích: 2.367 km²
Dân số : 1.670.216 người
Trung tâm tỉnh: Thành phố Mỹ Tho

Trà Vinh

các tỉnh miền tây - Trà Vinh
Diện tích: 2.215 km²
Dân số : 1.000.933 người
Trung tâm tỉnh: Thành phố Trà Vinh

Vĩnh Long

các tỉnh miền tây - Vĩnh Long
Diện tích: 2.215 km²
Dân số : 1.000.933 người
Trung tâm tỉnh: Thành phố Vĩnh Long